Tervist Sulle, hea lugeja!

Täname, et oled meie kuningriigi vastu huvi tundnud!


Tänane Torgu Kuningriik on imaginaarne mikroriik Sõrve poolsaare lõunatipus, Eesti Vabariigi haldusterritooriumil. Kuningriik kuulutati kohalike elanike huvide kaitsmiseks välja 18. augustil 1992. Põhjuseks oli 30. juulil 1992. toonase Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi poolt vastu võetud haldusreformi seadlus, mille kohaselt see osa Eesti territooriumist (endine Torgu vald) ei kuulunud enam de jure Eesti Vabariigi haldusterritooriumi koosseisu (vt pikemalt pealkirja "Ajalugu" alt). Riigi piiridest välja unustatud tagasörulased kaotasid oma põhiseaduslikud õigused elu korraldamiseks kohaliku omavalitsuse kaudu, osalemiseks valimistel jne.

Kuningriigi toel suudeti hiljem taastada nii Torgu kuulumine Eesti Vabariiki kui kohalike elanike kodanikuõigused. Kuid kuna vahepeal oli juba jõutud luua kõik riiklikud atribuudid (oma lipp ja vapp, oma valuuta mis käibib kohapeal euroga paralleelselt, omad postmargid jms), siis jätkas Torgu Kuningriik oma tegevust.


Nagu asutamisel, nii on ka tänapäeval Torgu Kuningriigi peamiseks ülesandeks kaitsta kohalike elanike huve sel juhul, kui kohalik omavalitsus või kogu riik tervikuna mingil põhjusel või mingis osas kohalike huve ei kaitse. Mikroriigina ei ole Taga-Sörve mitte Eestimaa lõpuots ja kõigi poolt ära unustatud ääremaa, vaid Eestimaa algusots ja tähelepanuväärse kuningriigi keskus. On ainulaadse loodusega vääriselupaik, mille põlisrahvas võib oma erilise ajaloo, pärimuse, kultuuri ja keele ning ka iseenda üle õigusega uhke olla.


TORGU KUNINGRIIK™ on ühtlasi registreeritud kaubamärk (Eesti patendiameti kauba- ja teenindusmärkide registri tunnistus Nr. 61540). Eelistatult Sörves tegutsevad ettevõtted saavad selle kaubamärgi ja kuningriigi muu sümboolika kasutamise soovi korral kuningriigiga vastava lepingu sõlmida.

Torgu Kuningriik paikneb Saaremaa kõrval Sörvemaal, Sörve poolsaare lõunatipus, rahvapäraselt Taga-Sörves, asudes varasema Jämaja kihelkonna (1228-1939) ning Torgu valla (1866-1945 ja 1993-2017) maa-alal


Torgu Kuningriik paikneb Saaremaa kõrval Sörvemaal, Sörve poolsaare lõunatipus, rahvapäraselt Taga-Sörves, asudes varasema Jämaja kihelkonna (1228-1939) ning Torgu valla (1866-1945 ja 1993-2017) maa-alal

Peale Torgu esimese kuninga Kirilli lahkumist meie hulgast korraldati kuningriigis vanade viikingite kombe järgi referendum, et kohalik rahvas saaks endale uue kuninga valida. Rahva pakutud üheksast nominendist kogus enim hääli Kirilli vanim poeg Kristian Teiter. Lähtudes referendumi tulemustest pakuti talle 12. augustil, 2022 aastal kuninga ametit. Ta andis selleks samal päeval avalikult oma nõusoleku ning ta vannutati ametisse kuningana, ametinimega KRISTIAN I. Tema kroonimine toimus 26.08.2023.

Nõnda saatsid sörulased sellest ajast ja kohast laiali sõnumi oma sõpradele ning vaenlastele, et meie 30 aastase kuningriigi tõrvik on edasi antud. Et on alanud uus ajastu ja oma uue kuninga toel kavatseb Sörvemaa endiselt seista selle eest, et elamisvõimalused siinses vääriselupaigas ei hääbuks.

Igaüks eraldi suudame vähe ära teha, üheskoos tegutsedes on vähe asju, mida me ära teha ei suuda.

ELAGU SÖRULASED!

ELAGU KUNINGRIIK!

ELAGU KUNINGAS!

Tema Majesteet Kristian I veidi peale kuningaks vannutamist Säärel, 12. augustil 2022, kuningriigi loomise 30. aastapäeval

Tema Majesteet Kristian I veidi peale kuningaks vannutamist Säärel, 12. augustil 2022, kuningriigi loomise 30. aastapäeval

Sörvemaa ja Torgu Kuningriigi kaart

Sörvemaa ja Torgu Kuningriigi kaart

Torgu Kuningriigi (varasema Jämaja kihelkonna ehk Torgu valla) elanike - tagasörulaste - rahvarõivad

Torgu Kuningriigi (varasema Jämaja kihelkonna ehk Torgu valla) elanike - tagasörulaste - rahvarõivad


Infot giiditeenusest Sõrves ning teavet Torgu Kuningriigi, kohalike rahade, suveniiride, sümboolika jms kohta saab e-postil tagasorve@gmail.com ja telefonil +372 503 7830.
Seda lehte hoiab püsti Torgu Kuningriigi Selts


TORGU KUNINGRIIK™ on registreeritud kaubamärk (Eesti patendiameti kauba- ja teenindusmärkide registri tunnistus Nr. 61540). Eelistatult Sörves tegutsevad ettevõtted saavad selle kaubamärgi ja kuningriigi muu sümboolika kasutamise soovi korral kuningriigiga vastava lepingu sõlmida.