AOSTAST 1992 * AD MCMXCII


Kenad terist Soole, lugija!   

Attäh, et oled meite kuningriigi vasta uvi tund! 


Meite tänapäene Torgu Kuningriik oo üks ete pisku edekujutet riik Saaremaa ädaligaardes, Sörvemaal, Eesti Vabariigi maade peel. Kuningriik kuuluteti sie Taga-Sörves välla kohapeelsete inemeste uvide kaitsemiseks 1992 aosta 18. löikusekuu pääval. Pöhjuseks sai 3 nädalit varemb sioaogses Eesti Vabariigi Ülemnöukogu Presiidiumis vasta vöeted alduserehvormi säädlus. Tolle papriga pandvad nämad paika, midistest valdadest köikse Eestimaa koos seisab, kut meited oli sääl tükkis äe unustet. Sio papri järele meite maakild (endiseaogne Torgu vald Taga-Sörves) pölegid änamb „de jure“ Eesti Vabariigi osa old mette (vahi sio kohta pitkemalt peelkirja "Ajalugu" alt).


Torgu Kuningriigi ning kuningas Kirilli pitka käiutamise peele tegad asjapulgad iljemp kroonupaprid klaariks, nönda´t Torgu vald sai tahakohe Eesti Vabariigi sise ning tagasörulased saivad omal uiest keik Eesti kodanikkude öigused. Aga vahepeelse aostaga saivad koutumissi jooni peele ete müdud sedised asjad, midised ühe riigi juure keivad - isioma lipp ning vapp, isioma raha Torgu taaler

(misse maksab sii kohapeel Euruga körvu), isioma postmargid jms. Sioperast pölegid Torgu Kuningriik omasid argeldamisi äe löpetand mette. Kuningriik oiab enese tänagid kenast akmas sioks puhuks, kui oo taris tagasörulaste uvides midad keereks vötta.  


Nönda kut akatamisel, nönda oo ka nüid Torgu Kuningriigi peemine kohustus kaitseda tagasörulaste uvisid siol juhtumisel, koes Saaremaa omavalitsus ähk köikse Eesti riik millegil pöhjusel ähk millegis osas meite rahva uvisid es kaitse mette. Isioma pisku riigina es ole Taga-Sörve pooleskid mette ära unustet ääremaa koeskil Eestimaa löpuotsas. Oo oopiskid üks ete tähelpanuväärt kuningriik Eestimaa alguseotsas. Üks äraldi isimoodi luodusega väert elukoht, koes pölisrahvas vöib äks öigusega uhke ola eideste aoluo, kultuura, keele ning isioma üli.


Torgu Kuningriik paikneb Saaremaa kõrval Sörvemaal, Sörve poolsaare lõunatipus, rahvapäraselt Taga-Sörves, asudes varasema Jämaja kihelkonna (1228-1939) ning Torgu valla (1866-1945 ja 1993-2017) maa-alal

Torgu Kuningriik oo Saaremaa körvas Sörvemaal, Sörve poolsaare ädalitippus (rahvaviiti öeldud Tagasörves), misse oo ennemdise Jämaja kihelkonna (1228-1939) ning Torgu valla (1866-1945 ja 1993-2017) koht.

Peele esimise kuninga Kirill I äkitset surma tuli Torgu kuningriikis muististe viikingite kombe järele äeletamine, koes tagasörulased said isiomal uie kuninga välla otsida ning valitseda. Rahvas arvas üles üheksa inemest, kelledest anti änam äeli Kirilli vanamal pojal Kristian Teiteril. Ta äelteluomuse järele pakuti taale 2022 aosta 12. löikusekuu pääval Torgu kuninga ammetit. Ta andiskid selge jahsöna ning vannuteti veel siosama päe Sörve Sääre tippus uieks kuningaks ammeti-nimega KRISTIAN I. Vastalt panti taale säelsammas Säärel 2023 aosta 26. löikusekuu pääval ka kunin-gakroon piha.


Nönda itlesi sörulased siost aost ning kuhast omade söprade ning vainlaste vasta, et meite kuningriigi törvik oo edesi antu. Et oo aland uied aod ning uie kuninga örul jäksab Sörvemaa kut ennemdi seista sio eest, et meitel sii väert elukohtas edesi elamise santsud ära es kouks mette.


Egaüks omaede saam ete pire äe tiha. Ühesseltsis oo ete viha asjasid, midad me tihtud ep saa...


ELAGUD SÖRULASED !                    ELAGU KUNINGRIIK !                            ELAGU KUNING !

Tema Majesteet Kristian I veidi peale kuningaks vannutamist Säärel, 12. augustil 2022, kuningriigi loomise 30. aastapäeval

Ta Majesteet Kristian I pire aoga peele kuningaks vannutamist Sääre tippus 12.08.2022, Torgu kuningriigi 30. aostapääval.

Sörvemaa ja Torgu Kuningriigi kaart

Sörvemaa ning Torgu Kuningriigi kaart

Torgu Kuningriigi (varasema Jämaja kihelkonna ehk Torgu valla) elanike - tagasörulaste - rahvarõivad

Torgu Kuningriigi (ennemdise Jämaja kihelkonna ning Torgu valla) rahval - tagasörulastel - väljaskäima riideks olnd Jämaja riided

 

Teedmist Sörvemaa, Torgu Kuningriigi, Torgu raha, suveniire jms kohta saad e-postiga tagasorve@gmail.com ning televhoniga +372 503 7830.

Siod lehte peeb püsti Torgu Kuningriigi Selts