TORGU PUDEL(lohe)POST

Randlastele on muidugi teada, et kõige algelisem ning mereäärsetele rahvastele tuttavaim postiteenus on pudelipost. Tõsi küll, kirja saatja ei saa olla kindel sõnumi kohalejõudmise aja osas. Aga ükskord ta jõuab niikuinii.

Kuningriigi randadesse saabub pudeli-posti alatasa ning mõnikord ongi Torgu Postituvil vaja lisaks maa- ja õhuposti kirjadele tegeleda ka veeposti kirjade vastuvõtmise ja/või edastamisega.

Moekat elektron-pudeliposti pole kuningriigi randa veel jöudnud

Moekat elektron-pudeliposti pole kuningriigi randa veel jöudnud

 

Kõigist Torgu Postituvini jõudnud pudelipostitustest on siiani kõige keeruli-sema ja ohtlikuma teekonna läbinud ühe Läti abielupaari saadetu. Nad postitasid selle oma abielu 25. aastapäeval. Lätikeelne kiri jagas võimalikule leidjale õpetusi, et pöle see pereelu nii hull ühti, kui möni kardab. Kirjast selgus et see lasti jõkke merest väga kaugel sisemaal, Valgevene piiri lähistel. Kahjuks kontakte lisatud polnud, ainult eesnimed ja alevi nimi. Ju nad arvasid et nende postitus leitakse sealsamas lähinaabruses. Tegelikult jõudis see väga kaugele. Algatuseks ujus ligi 350 kilomeetrit mööda Väinajõge (Daugava), suutes vältida purunemist, kui läbis jõel pea sada kärestikku, kolm hüdroelektrijaama ning veel kõikvõimalikke veeseadmeid Krāslava, Daugavpilsi, Līvāni, Jēkabpilsi, Aizkraukle, Ogre ja Riia linnades, kust Väinajõe vesi läbi voolab. Riia lahte jõdnud, pidi kiri ujuma veel vähemalt 200 km, et läbi Kura Kurgu ülitiheda laevaliikluse saada Läänemerre ning maabuda lõpuks kuningriigi läänerannikul. Kokku reisis see vesipost 14 kuuga vähemalt 550 km, kimades lagedast merest palju ohtlikumates vetes keskmiselt ligi 1,3 km ööpäevas ehk ca 54 meetrit tunnis. Nii et kena teade Läti abielupaari kustumatust õnnest jõudis Sörve palju kiiremini kui tigusammul :)

Ilmselgelt materiaalselt kõige väärtuslikumat sõnumit kandev post jõudis Torgu rannikule 2012. aasta suvel. Kahes venekeelses eksemplaris oli liitrise Jägermeistri pudelisse pakitud tekst, mis juhatas pudeliposti õnneliku leidja otse kullakoorma juurde 😎. Foto sellest kirjast on siin all koos tõlkega näha:

Tõlge -  Koordinaadid: 57*28,98` Põhi;   021*29,07` Ida;  Siin on 16,5 kg kulda

Tõlge - Koordinaadid: 57*28,98` Põhi; 021*29,07` Ida; Siin on 16,5 kg kulda

 

Sörve postipaunas leidub näiteid selle kohta, kuidas Torgu Postituvil tuleb lisaks tigupostile aegajalt ka pudeli-postiga tegeleda: 

 

08. septembil 2015 leidis Ahto Sadam pudelipostiga teele pandud kirja Türju rannast, Loode majaka lähedalt. Selle olid Liina, Liisu ning Lauri postitanud Sõrve Sääre tipust 13. augustil 2015. Kirjale oli lisatud viie-eurone rahatäht, millel olid lisaks Mario Draghi omale kirjas ka postitajate nimed ning mis oli mõeldud kirja adressaadile, õnnelikule võitjale (vt kirja fotot allpool).

Postituvi sai kohe aru, et ilmselgelt on antud juhul tegu Torgu postiteenistuse apsuga - kiri juba 26 ööpäeva postis olnud, aga ikka veel Sõrve säärel ning vaid 10 km edasi liikunud! Ehk kõigest 16 meetrit tunnis! Kus sellise häbi ots! Selge see, et nüüd oli kaalul Torgu Postituvi au!

Ahto Sadam hüüdmas:

Ahto Sadam hüüdmas: "Näe, siin jälle üks kirjaga pudel!"

Kuningriigi postiteenistuse au päästmiseks sai kiri koos rahaga pudelisse tagasi pakitud ning peale tuule pöördumist uuesti postitatud. Aga enne täitis Postituvi omad ametikohustused, varustades kirja Torgu Kuningriigi post-margiga, kirja taasveeskamise kuupäeva kandva postitempliga ja selgitustega toimunu kohta. Igaks juhuks sai lisatud veel e-posti aadress - saaja võtku ikka pärast ühendust ka, isegi kui kiri peaks Rootsi randa jõudma. Kena ju teada, kuhu lõpuks triivis. Nii sai kuningriigi au päästetud ning kiri oli veidi uuendatud kujul taas adressaadi poole teel (vt fotot allpool)

Algne kiri koos Torgu Postituvi täiendustega

Algne kiri koos Torgu Postituvi täiendustega

Aga sellega ei olnud Liina, Liisu ja Lauri pudeliposti seiklused veel sugugi läbi. 26. detsembril 2015 potsatasTorgu kuningriigi e-postkasti järgmine kiri: 

Hiiumaalt tulnud kiri koos vastusega. Lugu kajastasid ka Hiiu- ja Saaremaa ajalehed

Hiiumaalt tulnud kiri koos vastusega. Lugu kajastasid ka Hiiu- ja Saaremaa ajalehed

Mida edasi, seda suurema hoo see asi sisse sai. Pudeliposti leidnud hiidlased otsustasid selle 01. jaanuaril 2016 Kärdla sadamast omakorda uuesti teele saada ning lisasid pudelisse ka omapoolse eesti- ja inglisekeelse kirja:

Ülal Liina, Liisu ja Lauri algpostitus koos Torgu täiendustega ning all Hiidlaste poolt lisatud kiri, mis kõik üheskoos uuesti teele said

Ülal Liina, Liisu ja Lauri algpostitus koos Torgu täiendustega ning all Hiidlaste poolt lisatud kiri, mis kõik üheskoos uuesti teele said

Järgmine selle pudeliposti saagasse puutuv kiri jõudis Sõrvemaa ning Hiiumaa rahvani Naissaarelt 03. aprillil 2016:

Kirja koopia läks ka Maalehe ajakirjanikule, lootuses esialgseid kirjasaatjaid ajalehe kaudu teavitada nende postituse seiklustest.

Kirja koopia läks ka Maalehe ajakirjanikule, lootuses esialgseid kirjasaatjaid ajalehe kaudu teavitada nende postituse seiklustest.

Niisiis läbis see pudelipost koos peatustega 13.08.2015 kuni 02.04.2016 päris pika teekonna, mida püüdsime alloleval kaardil ligilähedaselt jäädvustada:

Hinnanguliselt triivis see teate-pudelpostitus (ilmselt suurte kaartega) hoovustes ja tuultes ca 500 km. Seda umbes 220 päevaga. Nii et keskmiselt umbes 2,3 km päevas, alla 100 meetri tunnis. Aga kokkuvõttes on selge, et hoovusi ja tuuli tundes (ning omi sõnumeid paljundades) on pmst võimalik Sõrvest Naissaarele kirju saata küll. Kui nendega just väga kiiret pöle :)

Hinnanguliselt triivis see teate-pudelpostitus (ilmselt suurte kaartega) hoovustes ja tuultes ca 500 km. Seda umbes 220 päevaga. Nii et keskmiselt umbes 2,3 km päevas, alla 100 meetri tunnis. Aga kokkuvõttes on selge, et hoovusi ja tuuli tundes (ning omi sõnumeid paljundades) on pmst võimalik Sõrvest Naissaarele kirju saata küll. Kui nendega just väga kiiret pöle :)

Mönusaid pudeliposti-elamusi ka teitele!