Põgenike mälestuspuu – hiigelelupuu – istutamine avaliku sündmusena 15.06. 2023. Sõrves, Sääre külas. Osalema oodatud kõik huvilised! Sündmusest on lubanud osa võtta 3 Eestimaa kuningat.


Torgu Kuingriigi Selts ning Eesti Kultuuriseltside Ühendus. Mereäärne mälestuspuistu mäletab ja hakkab jutustama


Saaremaal, Sõrve poolsaare lõpus mere ääres istutatakse Sääre küla ajaloolise Lopsi teeristi kõrvale mälestussalu. Mälestuseks kõigile, kes on traagilistel põhjustel jäänud teadmata kadunuks merel või maal, siin või võõrsil. Mälestussalu kujuneb kaniks kohaks, kus kurbade mälestustega hingerahu leida.


Salu rajamise mõte sündis Eesti Vabariik 100 tähistamise ja jäädvustamise üleskutse järel 2018.aastal. Idee elluviimisega alustati 2019. aastal ja seda on tähistamas vastav püsisilt „Eesti Vabariik 100, Lopsi, 24.11.2019“.


Mälestussalu rajamise mõte leidis kohe toetust nii kohalike kui laias ilmas elavate sõrulaste ja teiste eestlaste poolt. Rajamist on toetanud tegudega Saaremaa Kodukant MTÜ, Saaremaa Merekultuuri Selts, Saaremaa Muinsuskaitse Selts ja teemaga haakunud vabaühendused. Kuna mälestussalu asub Torgu Kuningriigi territooriumil, siis on Torgu Kuningriigi Selts MTÜ võtnud mälestussalu edendamise ka oma hoole alla.


Istutatav puistu kujuneb aastatega 0,5 ha suuruseks paljude puuliikidega looduspargiks. Iga istutatud puuga on seotud konkreetse traagilise ajaloosündmuse lugu mis on leidnud omal ajal laiemat tähelepanu ja mis on ühtlasi sõnumiks inimkonnale. Kavandatud
on istutada kokku ca 50 puud.


Mälestusalu asub riigi metsamaal. Puude istutamine toimub vastava kujundusplaani järgi. Maastikuvaateliselt kujuneb keskseks kohaks püsililleline mälestuskangru. Kangrut hakkavad ümbritsema erinevad suured maakivid sisseraiutud aastaarvudega, mis tähistavad traagilisi sündmusi ja inimsaatusi. Kavandatud on viitade ja teabetahvlite paigaldamine. Iga istutatud puud hakkab tähistama tahvel selgitava tekstiga.


Mälestusalu kujundusidee autoriks on Sulev Vahtra, maastiku-arhitekt Muhu saarelt. Salu rajamist sai alustada 2022.a kevadel tänu mitmele suuremale eraannetusele. Siis kaevati rannaäärsele kruusa-liiva pinnasesse suured istutusaugud, mis täideti viljaka kasvumullaga. Väljakaevatud kruusaga tasandati maa-alal asuvad sõjajäljed – pommiaugud, kaevikud, laskepesad, tankiroopad jm. Mälestussalu keskele rajati pilkupüüdev kangruküngas ja sellele külvati liigirikas lilleniit. Eeltööna kontrolliti metalliotsijaga üle kogu istutusala. Seejuures leiti päris palju „sõjaprügi“. Valmis kaevati ka veevõtukoht suvise kastmisvee saamiseks.


Esimesed puud istutasid vabaühenduste ühis-talgul 14. mail 2022 Saaremaa Merekultuuri Selts (hariliku tamme püramiidvorm), Eesti Looduskaitse Seltsi Saaremaa osakond (poopuu), Saaremaa Kodukant (hariliku pöögi punaselehine vorm), Muinsuskaitse Selts (pereõunapuu 3 sordiga) ning saksa huvi-ühendus Ösel 1941-1944 Neu (harilik tamm).


Kõik istutatud puud toestatakse ja kaitstakse kõrge kaitsevõrguga ulukikahjustuste vältimiseks. Praeguseks on istutatud kokku 8 puud ja mitmed uued istutamised on ettevalmistamisel. Teada on mitmeid traagilisi sündmusi kaugemas ja lähemas ajas, mille mäletamiseks on kavas istutada just selle looga seotud mälestuspuu. Nii on kavandatud istutada ka põgenike puu, et mäletada aastatel 1940-1945.a toimunud traagilisi sündmusi suurpõgenemise käigus. Põgenike puu liigiks on valitud hiigelelupuu (Thuja plicata). See puuliik on pärit Põhja-Ameerika lääneosast, võib saada 1000 aastat vanaks, on suure elujõuga ja sobib sümboolselt hästi jutustama suurpõgenemise traagikast ning ellujäänute uues kohas hakkama saamisest. Eesti põgenikke jõudis ka Põhja-Ameerikasse, kus nad suutsid kohaneda ning moodustada eesti kogukonnad.


Eriti traagiline on lähedase jäämine teadmata kadunuks, olgu merel või maal, igapäevast tööd tehes või käsu all vaenupoolte eest sõdides, olles küüditatud, sõja jalgu jäänud või vägivalla eest põgenenud. Mälestussalu võimaldab inimlikult ja väärikalt mälestada kõiki neid, kelle viimne rahupaik pole teada.


Kavandatud on põgenike puu – hiigelelupuu - istutamine avaliku sündmusena 15. juulil 2023.a. Algatajaks on Eesti Kultuuriseltside Ühendus (EKSÜ) ja sündmust toetab Torgu Kuningriigi Selts. Osalema on oodatud kõik huvilised. Ajakava täpsustub kõigi osalejate koostöös.


Seoses mälestussalu rajamisega on ilmne kohalike elanike, ajaloohuviliste,merekultuuri-
ja koduloouurijate suur huvi, toetus ja soov, et see mälestussõnum läbi aja püsima jääks. Paraku pole mälestussalu rajamisega seotud kulud leidnud toetust riiklike programmide raames. Seepärast on jätkuvalt väga oodatud eraannetused SEB-panga järgmisele kontole: Torgu Kuningriigi Selts MTÜ, EE581010220293180222 , märksõnaks Mälestussalu. Annetajad jäädvustuvad mälestussalu mälupangas.


Kontaktisikud:


Leo Filippov, Torgu Kuningriigi Selts, projektijuht, tel 56639222, e-post: leo@neti.ee


Liina Miks, EKSÜ, tegevjuht, tel 5112735, e-post info@kultuuriseltsid.ee

Torgu, Seto ning Mulgi kuningad Sääre mälestussalus puid istutamas 15. juulil 2023.a.