TORGU TIGU(lohe)POST

1993 aasta suvel alustas Kuningriigi peapostmeistri Enn Elmet Murumetsa eestveetuna tegevust kuningriigi tigu-postiteenistus, lennuka nimega "Torgu kirjatuvi".

Esialgne postitempel on tänini samal kujul kasutusel. Ainsa erinevusena on alates 2015 aastast templi kuupäeva-numbrite värv musta asemel punane. 

 

25. augustil 1993 lasti kuningas Kirill I 41. sünnipäeva tähistamiseks käibele Torgu Kuningriigi esimene postitarvik - pealetrükitud margiga ümbrik ehk nn tervikasi. Ümbrikku kaunistas kuning-riigi vapp ja Torgu esimesel postmargil ilutses loomulikult kuninga profiil.

Sündmusest liigutatuna kuulutas Kirill I seepeale, et tulevikus võiks Torgu kuningriigis hakata ilmuma maailmas pretsedenditu postmarkide sari, mis koosneks kuningriigi kõigi alamate profiilipiltidega markidest.

Võimalus oma profiil Torgu Kuningriigi postmarkidel jäädvustada kehtib endi-selt. Seni on tagasihoidlikud sörulased seda võimalust väga vähe kasutanud. 

Kuningriigi postiteenistuse välja antud esimene nn

Kuningriigi postiteenistuse välja antud esimene nn "tervikasi".

 

 

Samal postiümbrikul kasutati mh ka 1993. aasta suvel korraldatud Üle-maailmse Sörulaste Kokkutuleku eritemplit, mis kandis Sääre tuletorni ja vikerkaare kujutist. Selle kokkutule-ku käigus, 1993 jaanipäeval, võeti käibele esimene kuningriigi oma raha, Torgu taaler "Kirill". Lähemal vaatlusel võib näha, et kuninga profiil esimesel postmargil pärinebki esimese Torgu mündi reversilt.

 

Spetsiaalset eritemplit kasutati samal ümbrikul Kirill I kroonimise esimese aastapäeva tähistamisel 18.12.1993 . 

 

 

Ülal sörulaste kokkutuleku ning all Kirill I kroonimisaastapäeva eritemplitega ümbrikud (alumisel ka kuninga autogramm)

Ülal sörulaste kokkutuleku ning all Kirill I kroonimisaastapäeva eritemplitega ümbrikud (alumisel ka kuninga autogramm)

 

 

1994 a alguses lisandus II eriümbrik, millel oli kujutatud 1993 a kasutusele võetud ristilipp koos vapiga ning millel oli trükitud postmark Kirill I profiiliga ja kuningriigi vapilooma Tigulohega.

Kuningriigi teine tervikasi 1994

Kuningriigi teine tervikasi 1994

 

 

Torgu valla taastamise puhul lisandus 1994 kolmaski eriümbrik, kus esiküljel olid kujutatud Sörve poolsaar ja Sääre majakas, ümbriku siseküljel oli Põhja-Euroopa kaart ning tagaküljel Eesti kaart koos Sääre majaka pildiga.

 

Sellele tervikasjale trükitud postmargil on (lisaks kuninga profiilile) kujutatud "Iide vallalohe" - lendmadu e basilisk. Teda kujutav raudsepis paikneb Torgu vallamajana kasutatud nn "Bulla maja" frontoonil ja ühtlasi on ta (koos Mõntu mõisapargi viinamäeteoga) esivanem kuningriigi vapiloomale Tigulohele.

Sellist ümbrikku on võimalik ka praegu hankida (mv trükk vaid esiküljel, vt siit)

Kolmas tervikasi 1994, ülal esikülg, all (avatud kujul) tagakülg

Kolmas tervikasi 1994, ülal esikülg, all (avatud kujul) tagakülg

 

2014 august, postkaart "Torgu kuningriik; kuningas Kirill I"

Foto: Markku Jokinen (Torgu kuningas Kirill I oma kroonimise XX aastapäeva pidustustel, Laadlas, 01.12. 2012).

 

2014  detsember,  postmark "Kirill I; 2015 Torgu kuningriik 23"

Nominaal 0,55 €

Tellija: TK postiteenistus (nr 0007355; 5 pgn) 

Foto: Markku Jokinen (Torgu kuningas Kirill I oma kroonimise XX aastapäeva peol, Laadlas, 01.12.2012).

 

2014 detsember, postmark "Kuningriigi lipp ja vapp"

Nominaal 0,55 €

Tellija: TK postiteenistus (nr 0007354; 10 pgn) 

 

2015 juuni, postmark "Kuningriigi lipp ja vapp" (2014 margi kordustrükk, värvivahe)

Nominaal 0,55 €

Tellija: TK postiteenistus (nr 0007354; 2+1=3 pgn)

 

2015 juuni, postmark "Kirill I; 2015 Torgu kuningriik 23" (2014 margi kordustrükk, värvivahe)

Nominaal 0,55 €

Tellija: TK postiteenistus (nr 0007355; 2+4=6 pgn)

Foto: Markku Jokinen (Torgu kuningas Kirill I oma kroonimise XX aastapäeva peol, Laadlas, 01.12.2012).

 

2015 oktoober, postmark "Kirill I; 2015 Torgu kuningriik 23", II trükk (värvivahe)

Nominaal 0,55 €

Tellija: TK postiteenistus (nr 0007470; 10 pgn) 

Foto: Markku Jokinen (Torgu kuningas Kirill I oma kroonimise XX aastapäeva peol, Laadlas, 01.12.2012).

 

2015 oktoober, postmark "Kuningriigi lipp ja vapp" II trükk (eelmistega värvivahe!)

Nominaal 0,55 €

Tellija: TK postiteenistus (nr 0007471; 2 pgn)

 

 

2015 oktoober, postmark "Andi Noot; 2015 Torgu kuningriik 23" 

Nominaal 0,55 €

Tellija: TK postiteenistus (nr 0007472; 10 pgn)

Foto: Marko Mumm (Torgu kuningriigist pärit Eesti 2015 aasta keskmaajooksu meister Andi Noot oma võidufiniśis Torgu Kuningriigi lipuga defileerimas)

 

2017 juuli, postmark "Leevi Häng; 2017 Torgu kuningriik 25"

Nominaal 0,65 €

Tellija: TK postiteenistus (nr 0008038; 4 pgn)

Foto: Sõrve Taastamise ja Arendamise Selts (Torgu valla taastamise eestvedaja ja Torgu Kuningriigi looja Leevi Häng 2.11.1932 – 14.01.2012).

 

2017 august, postkaart "Kirill I maalil" 

 

Pilt: Kerli Rabi-Tamjärve õlimaal (kuningriigi 25. aastapäeva puhul Kirillile kingitud)

 

2020 veebruar, postmark "Aaro Tõnisots; 2020 Torgu kuningriik 28"

Välja antud lähtudes Kirill I püstitatud loosungist: "Iga meie riigi alam saagu postmargile!"

Nominaal 0,65 €

Tellija: TK postiteenistus (nr 0013348; 5 pgn)       A. Tõnisotsa rahastamisel

Foto: erakogu  

 

2020 veebruar, postmark "Kuningriigi lipp ja vapp" III trükk (eelmistega värvivahe)

Nominaal 0,65 €

Tellija: TK postiteenistus (nr 0013349; 1 pgn) 

2023 august, postmark "Kristian I; 2023 Torgu kuningriik 31"

Nominaal 1,30 €   (siseriiklik)

Tellija: TK postiteenistus ( nr 0017699, 1 pgn;         

                                             nr 0017722, 1 pgn;

                                             nr 0017738, 2 pgn;

                                             nr 0018421, 2 pgn.)


Foto: Andi Roost

Postmark on välja antud Torgu kuninga Kristian I kroonimise puhul

 

2023 august, postmark "Kristian I; 2023 Torgu kuningriik 31"

Nominaal 2,60 €   (välisriikidesse)

Tellija: TK postiteenistus ( nr 0017700, 1 pgn;                                                       nr 0018422, 1 pgn.)


Foto: Andi Roost

Postmark on välja antud Torgu kuninga Kristian I kroonimise puhul

 

2023 august, postkaart "Kristian I" pöördel riigivapp ja perekonnavapp 


Foto: Andi Roost

Paraadfotoga postkaart on välja antud Torgu kuninga Kristian I kroonimise puhul

 

2023 august, postkaart "Kristian I" AI pöördel riigivapp ja perekonnavapp 


Tehisintellekti poolt töödeldud paraadfotoga

postkaart välja antud Torgu kuninga Kristian I kroonimise puhul

 

2024 juuni, postmark "Tigulohe labürint Säärel"; 2024 Torgu kuningriik 32"

Nominaal 1,30 €   (siseriiklik)

Tellija: TK postiteenistus ( nr 0018423, 1 pgn;                                                               nr 0018448, 1 pgn.)


Foto: Kaur Filippov

Postmark välja antud Sõrvemaale, Sääre majaka juurde rituaalse kivilabürindi rajamise puhul, mis valmis Torgu kuningriigi rahva ning Hiiumaa karskete ölutinautlejate seltsi "Odratolgus labürindis" ühistalgutel 25.05.2024 

 

2024 juuni, postkaart "Tigulohe labürint Säärel"; pöördel riigivapp

 

Foto: Kalmer Saar

Postkaart on välja antud Sõrve, Sääre majaka juurde rituaalse kivilabürindi rajamise puhul, mis valmis Torgu kuningriigi rahva ja Hiiumaa karskete ölutinautlejate seltsi "Odratolgus labürindis" ühistalgutel 25.05.2024

Kuningriigi teemadel ilmunud postiüllitised, mis pole kuningriigi enda tellitud:

 

2012 (?) postmark "Torgu raha Kirill"

(margil on Torgu taaler, mis emiteeriti Torgu raha vahetuskursi  - 1/2 L "Viru Valge" hind -  püsimise    15. aastapäeva puhul, 2008. aastal)   

Nominaal 0,45 €

Tellija kuningriigile teadmata (nr 0006064; ?pgn)

Postmark Eestis emiteeritud erimünte kajastavast margiseeriast. Margi kroonihind on kaetud kinni ületrükiga, millega on ühtlasi lisatud eurohind 0,45

 

 

2015 filateeliahuviliste poolt Torgust kuningriigi margiga teele pandud oma-valmistatud (?) piltpostkaart.

Siia võiks ehk märkusena lisada, et kui tavaliselt oskavad inimesed Muhumaa ning Saaremaa vahel vahet teha, siis Saaremaa ja Sörvemaa eristamisega on asi palju kehvem - nagu ka sellele postkaardile lisatud tekstist näha :)